Kiemelt hírünk

2016. 10. 10. - hétfő

Megújult iskolánk honlapja - Beíratkozás a 2023/24-es tanévre - a HÍREK menüben Elkészült új honlapunk, ami reszponzív is:...

Beíratás 2019/2020. tanévre

FELHÍVÁS

 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS-ra

 

A Szigetvári Tankerületi Központ tájékoztatja az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

A beíratás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig

 

A beíratás helyszíne:

Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája

Somogyapáti, Fő u. 89.

 

 Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A 2019/2020-as tanévben a 2013. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.

A tanköteles gyermeket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi iratokat, igazolásokat kell bemutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya)
 •  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
 • óvodai szakvélemény,
 • szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • 5 éves státuszlap
 • nyilatkozat törvényes képviseletről
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 • tartózkodási hely igazolása (állandó lakhely hiányában; szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén)
 • a gyermek TAJ kártyáját,

 

 

 • étkezési kedvezményre jogosító igazolásokat:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata,
- tartósan beteg gyermek után járó magasabb összegű családi pótlékról szakorvosi vagy MÁK igazolás,
- igazolás arról, hogy a családi pótlék három vagy több gyermek után jár,

 • diákigazolvány igénylés:

A gyermeknek és egyik törvényes képviselőnek /szülő/ be kell menni a szigetvári okmányirodába, ahová magával kell vinni a saját és a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját. Itt kiadják a diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképes adatlapot. Ezt kell hozni a beiratkozáskor. A diákigazolványhoz való adatlap kiadásának feltétele, hogy a gyermek már rendelkezzen személyi igazolvánnyal, ha még nincs, akkor a születési anyakönyvi kivonatot és a lakcímkártyát kell vinni és először ideiglenes személyi igazolványt készíttetni. Az igazolványok kiállítása és az okmányirodai fényképkészítés is ingyenes.

 

A Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája felvételi körzete:

 • BASAL
 • SOMOGYAPÁTI
 • SOMOGYHATVAN
 • SOMOGYVISZLÓ
 • PATAPOKOLOSI

 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az idei tanévtől kezdődően elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezésre is van lehetőség (április 1-jét követően), de a beíratáson minden szülőnek személyesen is meg kell jelennie az intézményben.

 

Az elektronikus ügyintézés a KÖFOP 1.00-VEKOP 15 – 2017 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett ügyintézési felületen lehetséges (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolaphttps://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

 A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt.

 

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat, amelyet a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója hivatott elbírálni.

 

 

                                                                                               Kalapáti Attila

                                                                                       tankerületi igazgató