Kiemelt hírünk

2016. 10. 10. - hétfő

Megújult iskolánk honlapja - Beíratkozás a 2023/24-es tanévre - a HÍREK menüben Elkészült új honlapunk, ami reszponzív is:...

Bemutatkozás

A Somogyapáti Általános Iskola Baranya megyében, a szigetvári kistérségben, Szigetvártól 7 km-re található. A térség aprófalvas település szerkezetéből adódik, hogy központi helyen, Somogyapátiban van az iskola és óvoda. Az iskola beiskolázási körzete öt településre terjed ki, Somogyapáti, Basal, Patapoklosi, Somogyhatvan, Somogyviszló.

Az Iskola

Az iskolában 1-8. évfolyamon oktatjuk, neveljük tanulóinkat. A diákok többsége bejáró. A családok szerény anyagi helyzete, a munkalehetőség hiánya, az alacsony iskolázottság miatt, magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.

Oktató-nevelő munkánk során a tanulók személyiségfejlesztése érdekében a következő célokat, elveket fogalmaztuk meg:

  • Célunk, hogy a gyermekek és tanulók megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek a továbbhaladásukhoz szükségesek.
  • Tevékenységünk középpontjában a gyermekek, tanulók képességeinek, tudásának, személyiségének sokoldalú fejlesztése áll.
  • Tanulóinknak biztosítjuk az esélyegyenlőséget, segítve a lemaradókat és a tehetségeseket egyaránt.
  • Kiemelt figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztésére, hátrányaik csökkentésére.

Tanulóinkat jól felszerelt szaktantermek – könyvtár, informatika, nyelvi labor – várják.
Minden osztályban van interaktív tábla, projektor, internet elérhetőség.

Legfrissebb galériaképek