Kiemelt hírünk

2016. 10. 10. - hétfő

Megújult iskolánk honlapja - Beíratkozás a 2023/24-es tanévre - a HÍREK menüben Elkészült új honlapunk, ami reszponzív is:...

Tanszercsomag 2022/23. tanév

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

 

Tájékoztatjuk, hogy az az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében rászorultsági alapon az 1-8. évfolyamos tanulók részére a 2022/2023. tanévben is tanszercsomagok osztására kerül sor.

A tanszercsomagokat a szülő/gondviselő veheti át az iskolában, az alábbi időpontban:

2022. szeptember 1. (csütörtök) 10-13 óra között és szeptember 2. (péntek) 9-12 óra között.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Projektben foglalt jogosultsági feltételeknek történő megfelelés alátámasztására preferáltan a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről kiállított jegyzői határozat, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre történő jogosultságot alátámasztó hivatalos okirat vagy egyéb, a rászorultsági helyzetről kiállított igazolás szolgál, amit a tanszercsomagok átvételekor az intézmény dolgozói ellenőrizni fognak, így ezen igazolásokat kérjük majd hozza magával. A jogosultsági feltételeknek való megfelelésre, továbbá többek között a személyes adatai kezelésével és felhasználásával kapcsolatban a tanszercsomag átvétele során az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg nyilatkozatot is tesz.

Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) azonosítószáma is szükséges, így az átvételkor ezen igazoló iratokat kérjük, hozza magával. A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a törvényes képviselő (szülő) vagy gondviselő által történő aláírást követően vehetők át. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.

Sikeres tanévet kívánunk! Ammenyiben kérdései lennének kérjük forduljanak bizalommal intézményünkhöz.

 

Somogyapáti, 2022.08.25.

                                                                                              Keszegné Molnár Szilvia

                                                                                               tagintézmény-vezető